shutterstock_496498600

Реализирани проекти в периода 1947-2008:

От създаването си през 1947 година, „Техноимпортекспорт“ АД непрекъснато разширява обхвата на извършваните дейност и инженерингови услуги.

‘Техноимпортекспорт’ АД участва в изграждането на съвременната индустриална база на страната. Реализирани са над 1300 обекта в 36 страни. Богатият инженерингов опит, потенциалът на квалифицирания персонал и стабилните бизнес контакти с големи компании в целия свят, дават възможност на ‘Техноимпортекспорт’ АД да създава индустриални и инфраструктурни обекти от всякакъв мащаб, като използва високи съвременни технологии.
‘Техноимпортекспорт’ АД, с помощта на научни институти, проектантски фирми и машиностроителни предприятия, е изнасял комплектни обекти и отделно оборудване на съвременно ниво.

‘Техноимпортекспорт’ АД е извършвал проучвателна дейност, проектиране, избор и доставка на инсталации и складови стопанства за нови обекти и такива в процес на реконструкция. ‘Техноимпортекспорт’ АД е изготвял технически и работни проекти самостоятелно, както и с помощта на водещи професионални инженери и проектанти.
Компанията е осигурявала квалифицирана работна ръка за монтаж и строителни работи на договорна основа.
‘Техноимпортекспорт’ АД е извършвал ефикасни вносно-износни операции, използвайки финансови и икономически експерти.
‘Техноимпортекспорт’ АД е изпълнявал проектите и договорните си задължения винаги с високо качество, в срок и вмествайки се в бюджетните рамки.

Сфера на дейност през периода 1947 – 2008:
1. Енергетика
2. Рудодобив и металургия
3. Резервоарни складови сто¬панства за нефт и нефтопродукти
4. Противопожарни системи
5. Кожарски предприятия
6. Оранжерии и допълнителни съоръжения
7. Керамични предприятия
8. Предприятия за хранителната и консервната промишленост
9. Водопречиствателни съоръжения

10. Предприятия за преработка на пластмаси
11. Строителни инженери и квалифицирана работна ръка
12. Други обекти и съоръжения
13. Износ на резервни части за машини и оборудване
Услуги, предлагани от ‘Техноимпортекспорт’ АД:
1. Съображения за целесъобразност
2. Подготвяне на тръжни документи
3. Изготвяне на технически и работни проекти
4. Комплектни инженерни услуги, включващи “now-how” и лицензиране
5. Монтажен надзор
6. Строителни работи
7. Опитни специалисти за въвеждане в експлоатация
8. Инженери, работници и поддържащ персонал за дълговременна експлоатация на обекта.

‘Техноимпортекспорт’ АД е лауреат на междуародните награди „Африка“ и „Златният Меркурий“.

 

shutterstock_496498600

 

 

 

 

 

photo_verybig_146025 shutterstock_515751256

 

 

 

 

 

800px-Bobov_Dol_Power_Plant shutterstock_15792295

 

 

 

 

 

8-studen-kladenec-2 shutterstock_128995394

 

 

 

 

 

PAKS_exterior zavod 1500x1000px_1