tie

“Техноимпортекспорт” АД разполага с екип от квалифицирани специалисти и водещ персонал с богат практически опит. Материалната база на фирмата съответства на Европейските изисквания. Наличието на офиси в град София и град Варна позволява разпределяне на проектите по райони и улеснява дейността на дружеството в различни сфери, групирани основно в две главни направления:

           
Строителство, Инвестиции и управление на проекти
Управление на процеса на проектиране
Консултации по строителните конструкции
Мениджмънт на строителните партньори
Управление на проекти за сградни комплекси
Мениджмънт на договорите
Кризисен мениджмънт
Контролинг на проектите
Технико-икономически контрол
Логистика на строителната площадка
Проектна комуникация

Организация на експлоатацията на сграда /Facility management/

Управление на документацията
Мениджмънт на липсите и дефектите
Мениджмънт на наемателите
Концепции за обновяване, саниране и модернизация
Оптимизация на работните места
Концепции за изоставени и остарели недвижими имоти

Стадион „Варна“

17e0d095691a26e377c9a3d56e9f780beef1e45215143ba748pimgpsh_fullsize_distr

Новият проект за изграждане на Стадион „Варна“ предвижда общият капацитет на трибуните на стадиона да е 22 441 места, съобразен със стандартите на FIFA и UEFA и подходящ за провеждането на международни мачове. Предвиден е и 3-етажен подземен паркинг с места за 1500 коли. Достъпът до местата на зрителите е предвиден по най-удобния начин с оглед спецификата на терена. Изпълнени са изискванията за отстояние от гледна точка на евакуация на зрителите от трибуните и изискванията за безопасност на спортните съоръжения. Предвидени са необходимите позиции за ТВ камери съгласно изискванията и стандартите на FIFA и UEFA.
Бъдещият футболен стадион на гр. Варна ще е ситуиран в ос с бул. “Александър Стамболийски” и успоредно на бул. “Васил Левски” на мястото на стария стадион “Юрий Гагарин”. Ориентацията на стадионът спрямо световните посоки е променена съгласно изискванията на FIFA и UEFA, така че игралното поле да е ориентирано в посока север-юг по надлъжната си ос.
Пред централната фасада на стадиона ще е разположен обширен площад, в дъното на който са проектирани заведения за хранене и посредством две парадни стълби, зрителите ще достигат до секторите на стадиона.
За безопасното и сигурно функциониране на стадиона ще бъдат изградени системи за пожароизвестяване, алармено оповестяване, контрол на достъпа и паркинг система, видеонадблюдение. На местата за преминаване на зрители и проверка на билетите се предвижда монтиране на пропусквателни съоръжения – турникети със система от електронни четци на билети и системи за преброяване на зрителите, осигуряващи контрол на зрителския поток при влизане в стадиона за спортни или други мероприятия.
Общата разгъната застроена площ на стадиона е 78443 кв.м.