DHL Express GTW & HQ Sofia

151012 DHL 3D Model 05

Предметът на този проект е изграждане и въвеждане в експлоатация на нов клон на DHL Express върху парцел в община София, района на летище София.
Сградата е функционално адаптирана към комбинираните изисквания за дейности по прекачване и пренасочване на пратки. Доставката на пратки се извършва денонощно чрез тежкотоварни превозни средства с максимално общо тегло от 40 тона (макс натоварване на колело 7,5 т).

Сградите на DHL Express за претоварване и доставка на пощенски пратки са разделени на 2 функционални зони – Терминал и Офис сграда. Самият терминал е разделен на Централно тяло и Докове за събиране и доставка.

Терминал:

Централно тяло, с докове за междуградски транспорт на пратките, разпределение на пратките, частично с конвейерна технология, осигуряваща допълнителна обработка на опасни товари.
Докове за събиране и доставка – зона за дейности по събиране на пратките и доставка, частично с конвейер, докове само за бусове.

Офис сграда:

Обществено-административна зона, прилежаща към терминала. Цялото необходимо пространство за настаняване на персонала, според броя на заетите = 247 (74 жени / 173 мъже) и посетители (до 10% от персонала)

Площ на парцела: 12 837 кв.м.

151012 DHL 3D Model 17 151012 DHL 3D Model 13

Разширение на съществуващите съоръжения за поддръжка и ремонт на самолети за Луфтханза Техник София, летище София

f416389761bd1e7139f8a608ec2b18dc168f1e6ec89f083e2epimgpsh_fullsize_distr

Проектът включва няколко подобекта: Реконструкция и пристройка на съществуващо КПП и прилежащ паркинг; Реконструкция, пристройка и надстройка на съществуваща обслужваща сграда и Изграждане на нов Хангар /Хангар 1/

Реконструираният КПП и прилежащият към него паркинг ще се използват от служители и посетители на комплекса за поддръжка на самолети на Луфтханза Техник София на територията на Летище София.
В площта на приемната зала на КПП са разположени две работни места и рецепция за обслужване на външни посетители, както и две линии за проверка на преминаващите, всяка оборудвана със скенер и металодетектор. В залата са разположени и места за изчакване. Новата площ на фоайето за обслужване на посетители на реконструирания контролен пункт е 76 кв.м.
Към залата за посетители е предвиден и санитарен възел за посетители и охрана с преддверие и две клетки, едната от които, удобна за ползване от хора с увреждания.

Общата застроена площ на обекта, заедно с покритието – козирка е 200 кв.м.

Паркингът за клиенти и служители е разработен като нова организация на движение и маркировка с контролиран достъп от съществуващ вход-изход и вътрешна улица за достъп към комплекса през КПП. Реконструкцията на паркинга включва подмяна на настилката и нова маркировка, провеждане на ново отводняване и осветление на площадката.
В реконструирания паркинг са осигурени общо 115 паркоместа за леки автомобили, две тир паркоместа, места за паркиране на 40 мотоциклета, 25 колела и 6 бр. паркоместа за хора с увреждания, достъпен маршрут до КПП-то и удобен достъп до общите помещения на сградата.

Площ на паркинга: 5 427 кв.м.
Обслужващата сграда се състои от сутерен, пет надземни етажа и инсталации на покрив. Тя е със смесени функции. В нея ще се помещават офис площи, работилници, битови помещения, столова със кухня и кетъринг. Тя се явява обслужваща сграда за комплекса и включва в себе си основните административни и хигиенно битови помещения.
Реконструираната и надстроена съществуваща сграда – предмет на настоящия проект, е разположена южно на съществуващите Хангар 2, Хангар 2-разширение и Хангра 1А и западно на съществуващия Хангар 3. Новопроектираното разширение включва едноетажна постройка – свързващ коридор – от север на основната многоетажна сграда, служеща за функционална връзка към гореописаните хангари, както и към планираният нов Хангар 1, разположен западно на разглежданата сграда.

Обща разгъната застроена площ: 12 661,47 кв.м.

Хангар 1 се състои от три дока за тяснофюзелажни самолети семейство Еърбъс А320, семейство Боинг 737 и други въздухоплавателни средства Код C, съответно от един док за широкофюзелажен самолет до тип Airbus A380-900 (B747-8,B777-300ER,A330-300 и A340-600) в позиция на крикове, заедно с околното пространство и инфраструктура (Hangar 1). Пристройката за опашката е предмет на бъдещ проект.

Обща разгъната застроена площ: 7 612 кв.м.

^0E285B7B5BF55C443BBBD0AEAFAC9C9002B523D2AF35916FFE^pimgpsh_fullsize_distr ^BE0E0325E1C4DDB19D744D20674122BFDE84C7668E0269C7E4^pimgpsh_fullsize_distr ^4DBFE072D5E64374F26DAA25B1CB5E08978ECD04CED3376AAA^pimgpsh_fullsize_distr

Стадион „Варна“

^952726D4CA2B73BFE1C0FA879A5AD499B5E4FA5C33EC2B5EB4^pimgpsh_fullsize_distr

Новият проект за изграждане на Стадион „Варна“ предвижда общият капацитет на трибуните на стадиона да е 22 441 места, съобразен със стандартите на FIFA и UEFA и подходящ за провеждането на международни мачове. Предвиден е и 3-етажен подземен паркинг с места за 1500 коли. Достъпът до местата на зрителите е предвиден по най-удобния начин с оглед спецификата на терена. Изпълнени са изискванията за отстояния от гледна точка на евакуация на зрителите от трибуните и изискванията за безопасност на спортните съоръжения. Предвидени са необходимите позиции за ТВ камери съгласно изискванията и стандартите на FIFA и UEFA.

Бъдещият футболен стадион на гр. Варна ще е ситуиран в ос с бул. “Александър Стамболийски” и  успоредно на бул. “Васил Левски” на мястото на стария стадион “Юрий Гагарин”. Ориентацията на стадионът спрямо световните посоки е променена съгласно изискванията на FIFA и UEFA, така че игралното поле да е ориентирано в посока север-юг по надлъжната си ос.

Пред централната фасада на стадиона ще е разположен обширен площад, в дъното на който са проектирани заведения за хранене и посредством две парадни стълби, зрителите ще достигат до секторите на стадиона.

За безопасното и сигурно функциониране на стадиона ще бъдат изградени системи за пожароизвестяване, алармено оповестяване, контрол на достъпа и паркинг система, видеонадблюдение. На местата за преминаване на зрители и проверка на билетите се предвижда монтиране на пропусквателни съоръжения – турникети със система от електронни четци на билети и системи за преброяване на зрителите, осигуряващи контрол на зрителския поток при влизане в стадиона за спортни или други мероприятия.

Общата разгъната застроена площ на стадиона е 78443 кв.м.

^905137F2EA04FB2CDD46432EC99F3DFD65042E7B733AF1D661^pimgpsh_fullsize_distr ^17E0D095691A26E377C9A3D56E9F780BEEF1E45215143BA748^pimgpsh_fullsize_distr

ЦЕНТЪР ЗА РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

678х243_1

Сервизен център за тежкотоварни автомобили, землището на село Царацово, община „Марица“

Проектът представлява изграждането на център за ремонт и поддържане на транспортни средства и организиране извършването на цялостния технологичен процес за диагностика и  ремонти на тежкотоварни МПС.

В план сградата е с ортогонални правоъгълни форми. Носещата конструкция  е метална.

Сградата се състои от две части- административно битова част на два етажа и автосервиз  на един етаж.

Административната част се състои от:

Етаж 1: фоайе, зона за шофьори, кът търговци, помещение началник сервиз, кът обслужване сервиз, приемна, отделни тоалетни за мъже и жени, коридор със стълбище към етаж2, каса, издаване резервни части.

Етаж 2: коридор, архив, сървър, офис, приемна, офис мениджър части, офис генерален мениджър, стая за почивка, хигиенист, битово помещение за мъже, битово помещение за жени.

Автосервизът се състои от работно помещение, тенекеджийно, подготвително (със смесително бои) и бояджийска камера, пункт ГТП, двуетажен склад за части със стълбище към етаж2 и ниша за палети, нощно депо, тоалетна за работници, стълбище към етаж2 за работници, котелно, компресорно, ГРТ, маслено стопанство, електротехник, помещение специални инструменти, помещение за ремонт на двигатели и скоростни кутии.

Общата разгъната застроена площ – 2435,95 кв.м.

2_1

1_4

 

 

 

 

ШОУРУМ И АВТОСЕРВИЗ ЗА АВТОМОБИЛИ НА BMW И MINI

140530 BMW Cherni Vrah 01A

Проектът има амбицията да се превърне в образец за най-успешно провеждане на търговската и фирмена политика на компанията, като в същото време е съобразен и с градоустройствената среда, както и с нормативните изисквания за територията и отговаря на показателите за устойчива и екологична среда.

Той отговаря изцяло на променените от 2016-та година Стандарти за съдържание и фирмена идентичност и съответства на най-високия клас шоуруми и сервизи в системата на BMW.

Сградата се намира в кв. Хладилника-Витоша, гр. София.

Тя представлява обособени шоуруми на BMW и MINI, както и общи сервиз, офисна част и паркинг.

Шоурумът на BMW е проектиран на три нива. – партер, втори и трети етаж, интегрирани в обема на основното застрояване.

Шоурумът на MINI е проектиран на две нива с оригинална за фирмата визия.

При влизане от главния вход, клиентите ще се посрещат на бюро за информация. Спрямо нуждите им ще бъдат изпращани до консултанти за покупка на нов автомобил или съветници за ремонтни дейности.

Предвидени са и магазин с аксесоари и рекламни материали, бюро за приемане на заявки и издаване на резервни части, кафе-зона и кът за клиенти.

Сервизната част включва складови помещения, приемна бърз сервиз /дребни ремонти, които не изискват много време за отстраняването им/, основен сервиз, тенекиджийно /ремонт на ударени автомобили/, подготвително /помещения за довършителни работи преди боядисване и боядисване на автомобили/, както и автомивка.

Предвидени са 55 открити паркоместа за леки автомобили, от които 3 за хора в неравностойно положение. В подземния паркинг са предвидени 32 и 33 отделени паркоместа за складиране на нови автомобили.

ОБЩА ПЛОЩ НА ОБЕКТА – 10579,55 кв.м.

Срок за приключване на обекта:  Септември, 2017

140530 BMW Cherni Vrah 01A 140530 BMW Cherni Vrah 02A 140530 BMW Cherni Vrah 03A

 

 

 

 

bmw_paradise_raboten_2016 _ 0. Ground Floor