Нови Пътнически Терминали на Международни летища Варна и Бургас

airport-varna-2

Техноимпортекспорт АД, в консорциум с турската компания „Ъдже Ичташ“, подписа договор с „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД за изграждане на новите пътнически терминали на международни летища Варна и Бургас и започна строителни дейности през декември, 2011 година.

От лятото на 2013 година гостите на Варна са посрещани и изпращани от новия терминал, а по-късно бе пуснат в експлоатация и новия терминал в Бургас.
Новите пътнически терминали на морските летища разполагат с обширни зони за пристигащи и заминаващи пътници, модерни системи за обслужване на пътници и багаж, атрактивни търговски зони и просторни открити пространства.
НПТ- Варна: Проектът “Нов Пътнически Международен терминал на Летище Варна” е разработен в съответствие с утвърдения ПУП. Терминална сграда е разположена в УПИ I 14,28, кв.3 на територията на Летищен комплекс Варна. УПИ I 14,28 е отреден за „пътнически терминал, търговска зона, КПП, временни обслужващи сгради, озеленяване, паркинги и техническа инфраструктура” и е с площ: 58 920 кв.м.

  • Проектният капацитет на Новия терминал във Варна е 1,8 млн. пътници. Съгласно предвижданите за 2015 пътници в час пик и изискваното ниво на обслужване клас C по IATA са предвидените следните бройки на канали за обслужване:
  • Гишета за регистрация (чек – ин) – 24 + 1 за извънгабаритен багаж
  • Скенери за проверка на ръчен багаж – 7+ 1
  •  Паспортни будки за емиграция – 8 бр.
  • Изходи/зали за заминаване – 7 бр.
  • Паспортни будки за имиграция – 8 бр.

Багажни ленти за вземане на багаж – 2 за малки самолети „тясно тяло“ и 1 за средни самолети „широко тяло“.
За този проект на Консорциум „ТИЕ-Ичташ“ бе присъдена престижната награда „Сграда на годината 2013“ – по-специално в категория „Градска среда – транспортна инфраструктура“.

НПТ-Бургас: Проектът “Нов Пътнически Международен терминал на Летище Варна” е разработен в съответствие с утвърдения ПУП и обхваща три самостоятелни парцела: УПИ II27, кв.2; УПИ I17 18 ,кв.6; УПИ I27, кв.7. Сградата на пътническия терминал се намира в УПИ II27, кв.2 (площ 38 971 кв.м.) Паркингите са разположени в УПИ I17,18 , кв.6 (площ 12 244 кв.м) и УПИ I27, кв.7. (площ 7 057 кв.м).
Проектният капацитет на Новия терминал в Бургас е 2,7 млн. пътници. Съгласно предвижданите за 2015 пътници в час пик и изискваното ниво на обслужване клас C по IATA са предвидените следните бройки на канали за обслужване:
• Гишета за регистрация (чек – ин) – 30 + 1 за извънгабаритен багаж
• Скенери за проверка на ръчен багаж – 8 + 1
• Паспортни будки за емиграция – 10 бр.
• Изходи/зали за заминаване – 8
• Паспортни будки за имиграция – 10 бр.
• Багажни ленти за вземане на багаж – 3 за narrow body самолети и 1 за wide body самолети

Реконструкция и разширение на Международно летище Казан

dsc_0287

Казан е един от най-големите градове в Русия и столица на Република Татарстан, важен индустриален, търговски и културен център и средище на татарската култура. Населението му наброява над 1 млн. жители, а през лятото на 2013 година там се проведе XXVII Световната Лятна Универсиада. С въвеждането в експлоатация през ноември 2012 година на новия терминал Международното летище „Казан“ получи възможността да приема самолети от всички типове и да обслужва огромен пътникопоток, посрещайки нуждите на обновения град на нивото на всяка световна столица.

Архитектурната част на проекта „Реконструкция и разширение на международно летище Казан“ – Терминал 1А, е разработен въз основа на:
– Генерален план за развитие на летището в гр. Казан;
– Задание за проектиране;
– Действащите на територията на РФ нормативни документи, също и в съответствие с международните стандарти (IATA Airoport Development Reference Manual 9th Edition, ICAO);

Цел:
– Строителство на новия терминал 1А с пропускателна способност 600 път/час, достигане равнище на комфорт „С“ IATA и обезпечаване на международните изисквания по организация на 100 % автоматичен тристепенен контрол и преглед на багажа за заминаващи и транзитни пътници.
– Увеличаване на доходите от неавиационна дейност. Търговските площи в новия Терминал 1А трябва да представляват около 15 % от общата площ на Терминала, без да се отчитат циркулационните площи (коридори, проходи, стълбища) и техническите помещения.
– Проект на предгаровия площад със строителство на открит паркинг за 400 автомобила и закрит паркинг за 227 автомобила с максимално използване на терена.
Сгради и съоръжения
В състава на проекта влизат следните сгради и съоръжения:
– Терминал 1А;
– Закрит паркинг;
– Технологични сгради:
а) Трансформаторна станция с дизелов генератор
б) парова централа
в) чилър станция
Архитектурен облик и естетика
Терминалът представлява основен обем с размер 132х53,60 м, съчетавайки в себе си функционалните зони за заминаващи и пристигащи пътници по вътрешни и международни линии и два странични ръкава с размери 25,60х56,60 м, органично вписани в тях.
Височината на основния обем е 19,40 м, височината на страничните ръкави – 11,05 м, което дава възможност да се предвиди максимално естествено осветление на общите зони.
В централната обща зона на терминала на първо ниво са разположени снек бар, офиси на туроператори, авиокомпании, банкови салони, телефонни кабини, багажни камери, салон за пушачи, застрахователен офис, салони за заминаващи, зона за пристигащи, а на второ ниво – кафе-бар, и „fast food“ заведение, медицински пункт, стая за майки с деца, молитвена стая и всички останали помещения, съгласно предоставеното задание за проектиране.
Носещите конструкции и страниците на сградата са решени чрез стоманен скелет. Покривът на сградата е изпълнен от стоманена конструкция.
Конструкцията на основния обем е изпълнена от метални елементи с размери 12х52 м с пълна видимост, което придава на цялото пространство хармоничен и естетичен вид. Страничните ръкави също ще бъдат изпълнени от метална конструкция с разстояние между опорите 12/12м. Остъклението на основните части на терминала е изпълнено посредством окачена фасада (SCHUCO/ VIS-TVS JANSEN или подобна) със слънцезащитни елементи (SCHUCO или подобни), с хоризонтален алуминиев капак и по вертикала със силикон, а в страничните ръкави (които включват основно помещения за обработка на багажи) е предвиден монтаж на окачена облицовка, изпълнена от керамика, камък или керамогранит (ARGETON) в съчетание със стъкло.
Около цялата сграда е предвиден тротоар с денивелация 0,12 м (кота 126,18 м) по отношение на кота ±0,00 (126,30 м) ма терминала.

Основната оперативна зона на терминала, обезпечаваща разпределението на пътнико-потока е проектирана на първо ниво. На второ ниво са разположени административните помещения на различните служби на летището:
• Офиси на туроператори
• Служба за авиационна безопасност;
• Организация на транспорта;
• Поддръжка на вътрешните инженерни мрежи;
• Граничен контрол
• Митнически контрол;
• Система за обслужване на пътници;
• Също сървърни и технически помещения

Предвидено е молитвено помещение на втори етаж. Осигурени са всички нормативно изискуеми санитарно – битови помещения за персонала. За достъп към административното второ ниво са осигурени 4 стълбищни клетки и два асансьора, гарантиращи безпрепятствено придвижване на инвалиди и трудноподвижни лица. Две стълбищни клетки са разположени по страничните фасади и имат непосредствена връзка с външното пространство в случай на аварийна ситуация.
На нивото за излитане от страната на пригаровия площад са проектирани козирки от леки метални конструкции. Подобни козирки са разположени на фасадата откъм перона над входа в залата за пристигащи до паспортния контрол и над изхода за качване на перонния автобус.
Глухите повърхности на фасадата представляват вентилируеми фасади, облицовани с етернит композитни панели (например тип Апполик), цвят RAL 9011. Цокълът по периметъра на сградата е изпълнен от керамогранит, цвят антрацит.

Зърнен терминал – пристанище Балчик

portbalchik

Зърненият терминал на пристанище Балчик е уникален за българското Черноморие проект, представляващ изграждането на автоматизиран комплекс за съхранение, транспортиране и натоварване на насипни товари (зърно) на територията на пристанището в гр. Балчик.
Проектът е разработен въз основа на техническо задание от Възложителя – “Порт Балчик” АД и е ситуиран в ПИ № 0065 по ПУП на гр. Балчик.
Комплексът включва 2 бр. силози и транспортно оборудване за зърно, закрит склад за насипни товари (зърно); приемен бункер – авторазтоварище; системи от редлери и кофични елеватори; естакади с гумено-лентови транспортьори, коработоварно съоръжение и командна зала.
Застроената площ на новопроектираните сгради е 352,3 м2, като застроеният обем е 3888 м3.

Обектът е завършен и пуснат в експлоатация.

Завод за биодизел, Провадия

imag1817

Инсталацията за биодизел е с капацитет от 300 тона на денонощие, т.е. около 100 000 тона годишно. Производственият процес е напълно автоматизиран и непрекъснат. Складовото стопанство също е автоматизирано и разполага с възможност за едновременно товарене на три цистерни.
Техническите показатели на биодизела съответстват на европейската норма EN14214. Инсталацията е разположена в гр. Провадия на територията на „Слънчеви лъчи Провадия” ЕА Д. Сградата представлява метална конструкция на четири нива,затворен тип, застроена площ 700м2.
Технологията за производство и оборудването е на DESMET BALLESTRA – Италия.
Към завода има изградени и складови вместимости от 6 000 куб. м. за съхранение на биодизел и 2 000 куб. м. за съхранение на неутрално растително масло на обща стойност 15 млн. евро.
Качеството на биодизела се контролира от собствена акредитирана лаборатория.

Реконструкция на Хангар 1, Хангар 2, “Луфтханза Техник София”, Летище София

img_6560-2

Вътрешна реконструкция на офис помещения, смяна на покривни елементи и дренаж „Луфтханза Техник София” е открита в края на 2007 г. като съвместно предприятие между „Луфтханза Техник” (75.1%) и „Бългериън Еъруейз Груп” (24.9%). Разположено в
Югоизточна Европа, географското положение на съоръжението в България е идеaлно за обслужване на клиенти от Европа, Близкия Изток и Северна Африка.

„Луфтханза Техник София” е най-новата база на „Луфтханза Техник Груп” след центровете за поддръжка и ремонт на самолети в Хамбург, Берлин, Шанън, Малта и Будапеща.
Компанията е разположена в района на Летище София на площ от над 25 000 кв. м, като същевременно е изградена съобразно най-новите технологични стандарти.
Хангарът е последното оперативно ниво на развитие на „Луфтханза Техник Груп”, като в него могат да бъдат обслужвани пет тясно-корпусни самолета едновременно.
В допълнение на това, две от ремонтните линии предлагат възможност за цялостно боядисване. Приложените модерни технологии позволяват на компанията да покрие високите стандарти за опазване на околната среда. Прилежащите към хангара работилници заемат площ от 5000 кв. м и дават възможност на „Луфтханза Техник София” да изпълнява широк спектър от задачи по базовото обслужване както в своето съоръжение, така и в партньорство с останалите бази от групата „Луфтханза Техник Груп”.
Основната дейност на компанията е поддръжката и ремонтът на тясно-корпусни самолети от типа Airbus A320 family и Boeing 737 (Класик и Ново поколение) в базата в София, както и линейно обслужване на самолети Airbus A320, Boeing 737 и Embraer E190 на всички по-големи летища в България. Модерният хангар дава възможност за извършването на над 100 ремонта и ревизии (IL- and D-checks) годишно, както и други дейности по ремонта и поддръжката на самолети.

„Луфтханза Техник София” е сертифицирана по EASA със същия сертификат, под който оперира компанията-майка Lufthansa Technik, което е и още едно потвърждение за високия стандарт на качеството, поддържано от съвместното дружество. Днес в хангара на „Луфтханза Техник София” могат да бъдат обслужвани паралелно 6 самолета от над 600 висококвалифицирани специалиста.
Това е възможно благодарение на екипа от механици и инженери, отлично обучени в Института по въздушен транспорт, консултиран от Lufthansa Technik.
Персоналът на „Луфтханза Техник София” се възползва от дългогодишния опит на „Бългериан Авиейшън Груп” и високия тренировъчен професионализъм на Lufthansa Technik.
София е едно от най-успешните съоръжения на „Луфтханза Техник” в Европа. „Луфтханза Техник София” се е доказала като много ефективна компания, предлагаща високо качество и бързо време за ремонт на конкурентноспособни цени.
Според настоящите прогнози търсенето на услуги по поддръжката, специално за Airbus A320 и Boeing 737, се очаква постоянно да нараства.
Не само съществуващите нискотарифни превозвачи от Европа, Близкия Изток и Северна Африка продължават да увеличват числеността на самолетите си, но и много източноевропейски авиокомпании подобряват своите флотилии, следвайки примера на западните авикомпании.

Противоерозионно укрепване на скат зони A, B и C на Алея Първа, Морска градина, Варна

dsc01922

Противоерозионното укрепване на ската на крайбрежната алея във Варна е едно от най–мащабните укрепителни мероприятия за последните години в община Варна и региона. Участъкът за укрепване е разделен технически на три зони – А, В и С, с обща дължина 1105 м от последната буна след „Почивка“ в посока юг. Това представлява част от цялостното укрепване и стабилизиране на откоса по „Алея Първа“. Мероприятията се финансират от „Холдинг Варна“ АД, като изпълнението на първите три зони възлиза на над 20 млн.лв. Проектът е съгласуван и утвърден от община Варна и Областната администрация. Започнато е строителството след издаването на съответните строителни разрешения и актове съгласно Закона за устройство на територията.
“Техноимпортекспорт” АД, като Главен Изпълнител, управлява, координирана и контролира действията на всички участници в проектирането и изпълнението на СМР на обекта.
Строително-монтажните работи се изпълняват в две направления – отводняване на ската (хващане на всички подпочвени и повърхностни води в канализационна система и отвеждането им в морето) и допълнително укрепване. Отводняването на ската е изпълнено чрез вертикални дренажни кладенци с диаметър 60 см и височина 32 – 35 метра от горната панорамна алея до морското равнище. Същите са източвани с хоризонтален сондаж с диаметър около 12 см и дължина около 30 метра. Водата се отвежда в дренажен колектор извън петата на ската, който впоследствие, обира и повърхностните води от укрепения скат чрез предпазни канавки, открити улеи и канализационни PVC тръби и отвежда водата в морето чрез три устия през крайбрежната алея.
Аварийното укрепване на ската се състои от:
• Укрепителна стена, представляваща силно армирано правоъгълно стоманобетоново сечение с ширина 80 см и височина 7,5 метра, стъпила на стоманобетоново изливни пилоти с диаметър 80 см и дълбочина 7,5 метра, осово на 1 метър разстояние един от друг.
• Впоследствие стената се приковава към ската със стоманени анкери, инжектирани с циментов разтвор с дължина 24 м. и диаметър около 8,5 см.
• Откритият скат от челото на стената до горния ръб на откоса е облечен със специални брегоукрепителни стоманени мрежи и стоманобетонови решетки, които са затревени чрез хидропосев, а отделни участъци и залесени със специални, ерозионно укрепващи растения по задачата за озеленяване към основния проект. Мрежите са прихванати за стоманобетонови пилоти с дължина от 3 до 8 метра и сечение от 35 до 60 см, излети по горния ръб на ската до панорамната алея.
• Всички тези строително-монтажни дейности са извършвани последователно от юг на север, с цел по малък обхват на строително-монтажната площадка и облекчаване придвижването по крайбрежието и минимизиране на създалото се неудобство за гражданите и гостите на града. След завършването на всеки етап същият е почистван за лесен достъп на всички до окончателното предаване на обекта за експлоатация.
Панорамната пешеходна алея също е реставрирана и обновена, асфалтовите настилки са възстановени, поставено е ново алейно осветление, предпазни огради, пейки за отдих. Доскоро занемареният участък, вече е приветливо място за разходки и спорт. Изградени са три спортни площадки с ударопоглъщаща настилка. Те са разположени по протежение на панорамната алея и са оборудвани с модерни фитнес уреди. 30% от съоръженията са предназначени за хора със специални двигателни потребности. Всички уреди могат да се ползват напълно безплатно от жителите и гостите на Морската столица. На фона на красивата панорамна гледка, алеята предлага и 10 площадки с възпоменателни знаци, които ще представят постиженията на варненските спортисти. Концепцията за съдържанието на възпоменателните плочи е на местната спортна общественост, която прегърна идеята за своеобразна Алея на спортната слава на Варна.

Сградите са предвидени за следващия етап от строителния процес. Те са избрани след открит търг за проектиране на „Алея Първа“ и са оценявани на база технически параметри, архитектурен дизайн и себестойност